Informe de fiscalización do Tribunal de Contas exercicio de 2016

Informe de fiscalización do Tribunal de Contas exercicio de 2016
Informe de fiscalización do Tribunal de Contas exercicio de 2016

Atendendo a legalidade vixente a seguir podes descargar o informe de de fiscalización dos estados contábeis dos partidos políticos e das aportacións percibidas polas fundacións e asociacións vinculadas organicamente, exercicio de 2016.

DESCARGA.

Informe de fiscalización do Tribunal de Contas exercicio de 2016