Parlamento Galego

anaponton Ana Pontón Mondelo
Santiago de Compostela
Data de nacemento: 27/07/1977
Mini Xosé Luís Rivas Cruz "Mini"
Boimorto
Data de nacemento: 18/06/1951
Olalla Rodil Olalla Rodil Fernandez
Ribeira de Piquín
Data de nacemento: 21/09/1989
Noa Presas Noa Presas Bergantiños
Ourense
Data de nacemento: 02/10/1987
Luís Bará Luís Bará Torres
Pontevedra
Data de nacemento: 09/05/1965
Montse Prado Montse Prado Cores
Cambados
Data de nacemento: 09/01/1965