Orzamento ano 2022

Ingresos

  NACIONAL E COMARCAS NACIONAL
     
TOTAL INGRESOS
2.600.000,00
2.120.000,00
     
INGRESOS PROPIOS 1.185.000,00 705.000,00
COTAS 470.000,00 210.000,00
CARGOS PÚBLICOS NACIONAIS 355.000,00 355.000,00
20% CARGOS PÚBLICOS COMARCAIS 100.000,00 100.000,00
DOAZONS COMARCAIS 200.000,00  
LOTARIA 40.000,00 20.000,00
OUTROS INGRESOS 20.000,00 20.000,00
     
SUBVENCIÓNS 1.415.000,00 1.415.000,00
SUBV. XUNTA 515.000,00 515.000,00
SUBV. PARLAMENTO GALEGO 609.000,00 609.000,00
ORDINARIA CONGRESO 230.000,00 230.000,00
SEGURIDADE 11.000,00 11.000,00
GRUPO PLURAL 50.000,00 50.000,00

Gastos

 

NACIONAL E COMARCAS
NACIONAL
     
TOTAL GASTOS 2.600.000,00 2.120.000,00
     
SERVIZOS EXTERIORES 197.000,00 167.000,00
Alugueres 45.000,00 20.000,00
Reparacións e conservacións 60.000,00 60.000,00
Profesionais independentes 80.000,00 75.000,00
Primas seguros 2.000,00 2.000,00
Servizos bancarios 10.000,00 10.000,00
     
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 547.000,00 547.000,00
Campañas ordinarias e outros 347.000,00 347.000,00
Fondo campañas/fondo reservas 200.000,00 200.000,00
     
GASTOS FUNCIONAMENTO 590.000,00 290.000,00
Subscricións 15.000,00 15.000,00
Gastos oficina nacional, parlamentos 70.000,00 70.000,00
Desprazamentos org. e outros 15.000,00 15.000,00
Cotas e outros gastos ent. vinc. 15.000,00 15.000,00
Fundación Galiza Sempre 30.000,00 30.000,00
Transf. as comarcas 400.000,00 100.000,00
Equipamento 15.000,00 15.000,00
Base datos/protección 30.000,00 30.000,00
     
SUBMINISTRACIÓNS 100.000,00 50.000,00
Teléfono fixo 50.000,00 20.000,00
Tf. Móbil 15.000,00 11.000,00
Mensaxería 5.000,00 2.000,00
Electricidade 10.000,00 10.000,00
Auga, ibi e outros 5.000,00 5.000,00
Correos 15.000,00 2.000,00
     
SOLDOS E SALARIOS 1.096.000,00 996.000,00
     
PRÉSTAMOS 70.000,00 70.000,00
Afíliate, faite do bloque
Anímate a dar o paso, súmate ao proxecto do BNG