Préstamos a 31 de decembro de 2016

Préstamos contraídos polo BNG pendentes de amortizar a 31 de decembro de 2016.

Entidade
Imp. pendente
Vencemento
Xuro
ABANCA 51.983,84 23/08/18 5%
ABANCA 96.825,44 30/06/19 3,75%
ABANCA 76.212,92 10/03/20 5%
ABANCA 112.987,72 21/06/20 5%
ABANCA 181.293,56 28/07/20 5%
ABANCA 249.091,13 31/12/20 4,50%
ABANCA 536.544,62 30/06/22 5%
TOTAL 1.304.939,23    

 

CRÉDITOS HIPOTECARIOS COMARCAS
 
Entidade
Imp. pendente
Vencemento
Xuro
Comarca
ABANCA 34.205,31 30/06/21 3,75% O Salnés
ABANCA 42.872,29 01/04/22 4% Pontevedra
ABANCA 66.116,87 30/06/25 5% O Condado
TOTAL 143.194,47      
Afíliate, faite do bloque
Anímate a dar o paso, súmate ao proxecto do BNG