Orzamento do ano 2023

INGRESOS

 

  NACIONAL E COMARCAS NACIONAL
     
TOTAL INGRESOS 2.620.000,00 2.110.000,00
     
INGRESOS PROPIOS 1.205.000,00 695.000,00
COTAS 530.000,00 220.000,00
CARGOS PÚBLICOS NACIONAIS 355.000,00 355.000,00
20% CARGOS PÚBLICOS COMARCAIS 100.000,00 100.000,00
DOAZÓNS COMARCAIS 200.000,00  
OUTROS INGRESOS 20.000,00 20.000,00
     
SUBVENCIÓNS 1.415.000,00 1.415.000,00
SUBV. XUNTA 515.000,00 515.000,00
SUBV. PARLAMENTO GALEGO 609.000,00 609.000,00
ORDINARIA CONGRESO 230.000,00 230.000,00
SEGURIDADE 11.000,00 11.000,00
GRUPO PLURAL 50.000,00 50.000,00

 

GASTOS

  NACIONAL E COMARCAS NACIONAL
     
TOTAL GASTOS 2.620.000,00 2.110.000,00
     
SERVIZOS EXTERIORES 234.000,00 200.000,00
ALUGUERES 60.000,00 36.000,00
REPARACIÓNS E CONSERVACIÓNS 80.000,00 80.000,00
PROFESIONAIS INDEPENDENTES 80.000,00 70.000,00
PRIMAS SEGUROS 2.000,00 2.000,00
SERVIZOS BANCARIOS 12.000,00 12.000,00
     
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 400.000,00 400.000,00
CAMPAÑAS ORDINARIAS E OUTROS 200.000,00 200.000,00
FONDO CAMPAÑAS/FONDO RESERVAS 200.000,00 200.000,00
     
GASTOS FUNCIONAMENTO 636.000,00 415.000,00
SUBSCRICIÓNS 15.000,00 15.000,00
GASTOS OFICINA NACIONAL, PARLAMENTOS 68.000,00 68.000,00
DESPRAZAMENTOS ORG. E OUTROS 20.000,00 20.000,00
COTAS E OUTROS GASTOS ENT. VINC. 15.000,00 15.000,00
FUNDACIÓN GALIZA SEMPRE 85.000,00 85.000,00
TRANSF. AS COMARCAS 406.000,00 185.000,00
EQUIPAMENTO 10.000,00 10.000,00
BASE DATOS/PROTECCIÓN 17.000,00 17.000,00
     
SUBMINISTROS 100.000,00 45.000,00
TF. FIXO 50.000,00 20.000,00
TF. MÓBIL 20.000,00 10.000,00
MENSAXERÍA 5.000,00 1.500,00
ELECTRICIDADE 8.000,00 8.000,00
AUGA, IBI E OUTROS 5.000,00 5.000,00
CORREOS 12.000,00 500,00
     
SOLDOS E SALARIOS 1.250.000,00 1.050.000,00
Afíliate, faite do bloque
Anímate a dar o paso, súmate ao proxecto do BNG