Opinión: Francisco Rodríguez Sánchez

O Pórtico da Gloria: o que ocultan

Pórtico da Gloria. Foto: Fundación Barrié de La Maza
Certamente, estamos perante un acontecemento ao que debemos prestar atención: o acabado da restauración da policromía do Pórtico da Gloria, conforme ao seu aspecto orixinal. Agora poderémolo...