Préstamos a 31 de decembro de 2017

Préstamos a 31 de decembro de 2017

Préstamos contraídos polo BNG pendentes de amortizar a 31 de decembro de 2017.

ANO 2017
       
ENTIDADE FINANCEIRA IMPORTE PENDENTE DATA VENCEMENTO TIPO XURO
ABANCA 15.672,80 23/08/18 5%
ABANCA 60.451,34 30/06/19 3,75%
ABANCA 54.064,84 10/03/20 5%
ABANCA 82.692,98 21/06/20 5%
ABANCA 133.916,08 28/07/20 5%
ABANCA 192.245,29 31/12/20 4,50%
ABANCA 453.139,71 30/06/22 5%
TOTAL 992.183,04    
       
       
CRÉDITOS HIPOTECARIOS COMARCAS
ANO 2017
       
ENTIDADE FINANCEIRA IMPORTE PENDENTE DATA VENCEMENTO TIPO XURO
ABANCA 27.241,13 30/06/21 3,75%
ABANCA 35.513,49 01/04/22 4%
ABANCA 59.789,50 30/06/25 5%
TOTAL 122.544,12    
Préstamos a 31 de decembro de 2017