Orzamento ano 2020

Orzamento ano 2020

INGRESOS

 
NACIONAL E COMARCAS
NACIONAL
TOTAL INGRESOS 2.060.000 1.590.000
     
INGRESOS PROPIOS 960.000 510.000
Cotas 460.000 210.000
Cargos públicos nacionais 200.000 200.000
20% cargos públicos comarcais 100.000 100.000
Doazóns comarcais 200.000  
     
SUBVENCIÓNS 1.045.000 1.045.000
Subvención Xunta 340.000 340.000
Subvención Parlamento Galego 440.000 440.000
Ordinaria Congreso 230.000 230.000
Grupo mixto 35.000 35.000
     
OUTROS INGRESOS 55.000 35.000
Lotaría 40.000 20.000
Outros ingresos 15.000 15.000

GASTOS

 
NACIONAL E COMARCAS
NACIONAL
TOTAL GASTOS 2.060.000 1.590.000
     
SERVIZOS EXTERIORES 88.000 53.000
Alugueiros 40.000 15.000
Reparacións e conservacións 1.000 1.000
Profesionais independentes 35.000 25.000
Primas de seguros 2.000 2.000
Servizos bancarios 10.000 10.000
     
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 650.000 575.000
Campañas ordinarias 150.000 150.000
Aportación campaña "Galegas" 340.000 265.000
Fondo de campañas 160.000 160.000
     
SUBMINISTRACIÓNS 81.000 31.000
Teléfono fixo 45.000 14.000
Teléfono móbil 15.000 8.000
Mensaxería 3.000 500
Electricidade 7.000 7.000
Auga e outros 1.000 1.000
Correos 10.000 500
     
OUTROS SERVIZOS 295.000 91.000
Subscricións 10.000 10.000
Gastos da oficina nacional e parlamentos 35.000 35.000
Gastos soportes a oficina nacional e comarcas 10.000 6.000
Desprazamentos org. e outros 10.000 10.000
Compromisos internacionais 10.000 10.000
Fundación Galiza Sempre 20.000 20.000
Transferencias ás comarcas 200.000  
     
GASTOS DE PERSOAL 711.000 605.000
Soldos, salarios e SS 605.000 605.000
SS e IRPF de Galiza Nova e comarcas 106.000  
     
DÉBEDA 235.000 235.000
Amortizacións longo prazo 220.000 220.000
Gastos financeiros longo prazo 15.000 15.000
Máis en Transparencia
Afíliate, faite do bloque
Anímate a dar o paso, súmate ao proxecto do BNG