Informe de fiscalización do Tribunal de Contas dos exercicios 2014 e 2015

Informe de fiscalización do Tribunal de Contas dos exercicios 2014 e 2015

Atendendo á legalidade vixente a seguir podes descargar o informe de fiscalización dos estados contábeis dos partidos políticos e das aportacións percibidas polas Fundacións e asociacións vinculadas organicamente, exercicios 2014 e 2015.

Descargar.

 

Informe de fiscalización do Tribunal de Contas dos exercicios 2014 e 2015