Saneamento
Novas
Encontro Ferrol

BNG exixe ao Goberno do Estado iniciar a rexeneración da Ría de Ferrol

Néstor Rego reúnese coas Confrarías de Barallobre e Ferrol para abordar a situación das mariscadoras e mariscadores e reclama realizar na maior brevidade posíbel o estudo para analizar as actuacións idóneas para o restabelecemento da ría de Ferrol, dando prioridade á retirada dos lodos que cobren os bancos marisqueiros.  

O BNG insiste na necesidade de acompañar este proceso de recuperación de medidas de protección económica e social para o sector marisqueiro que actualmente se atopa nunha situación de risco e obtendo uns ingresos que apenas lles permite sobrevivir.

Ler novas
Novas
Presentación proxecto

BNG presenta o proxecto de Recuperación Produtiva das Rías Galegas cun investimento de 1.096 M€

Ana Pontón: “É un proxecto de país, con cargo os fondos UE-Covid, que beneficia de cheo á economía real, con gran impacto en termos de emprego e de cohesión social de norte a sur”

Levará a proposta á Comisión parlamentaria de reactivación para obter o respaldo dos outros grupos da Cámara

Inclúe medidas en materia ambiental, no ámbito da investigación científica e para a dixitalización, comercialización e transformación do sector do mar

Ler novas
Novas
Encontro Ría do Burgo (arquivo)

BNG reclama compensacións económicas para o sector do marisqueo da Ría do Burgo

O deputado Néstor Rego salientou que a paralización desta actividade marisqueira durante a execución das obras dragado, se non houber compensacións, ocasionaría graves perdas económicas e poría en risco a posibilidade da súa renovación unha vez termine a actuación.

O BNG reclama que sexa recollida no procedemento de contratación a incorporación de mariscadoras e mariscadores na realización dos traballos de rexeneración e dragado.

Rego considera imprescindíbel, tal como veu reclamando a Mesa da Ría do Burgo, a constitución dunha Comisión de Seguimento en que estean representadas as distintas administracións e todos os axentes implicados.

Ler novas
Novas
Encontro Ría do Burgo (arquivo)

O BNG denuncia a demora na investigación dos vertidos na ría do Burgo

Néstor Rego considera inaceptábel que transcorridos máis de quince días desde a interposición da denuncia, a Garda Civil non se puxese en contacto nin coa Delegación de Costas, nin co Concello de Cambre para solicitar información ao respecto, nin tampouco cos propios denunciantes para informalos ou solicitar máis datos sobre os feitos.

O BNG pide que se determine quen son as persoas responsábeis do vertido de áridos na Ría do Burgo e que se proceda coas dilixencias necesarias para impor a sanción administrativa ou penal correspondente.

Ler novas