Orzamento ano 2021

INGRESOS

 
NACIONAL E COMARCAS
NACIONAL
TOTAL INGRESOS
2.570.000
2.100.000
 
 
 
INGRESOS PROPIOS
1.100.000
650.000
Cotas
450.000
200.000
Cargos públicos nacionais
350.000
350.000
20% cargos públicos comarcais
100.000
100.000
Doazons comarcais
200.000
 
 
 
 
SUBVENCIÓNS
1.415.000
1.415.000
Xunta
515.000
515.000
Parlamento Galego
609.000
609.000
Ordinaria Congreso
230.000
230.000
Seguranza
11.000
11.000
Grupo Plural
50.000
50.000
 
 
 
OUTROS INGRESOS
55.000
35.000
Lotaría
40.000
20.000
Outros ingresos
15.000
15.000

GASTOS

  NACIONAL E COMARCAS NACIONAL
TOTAL GASTOS 2.570.000 2.100.000
     
GASTOS 187.000 157.000
Alugueiros 70.000 50.000
Reparacións e conservacións 60.000 60.000
Profesionais independentes 40.000 30.000
Primas seguros 2.000 2.000
Servizos bancarios 15.000 15.000
     
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 542.000 542.000
Campañas ordinarias 300.000 300.000
Enquisas 30.000 30.000
Loxa 12.000 12.000
Fondo campañas 200.000 200.000
     
SUBMINISTRACIÓNS 97.000 50.000
Teléfono fixo 50.000 20.000
Teléfono móbil 16.000 11.000
Mensaxería 5.000 2.000
Electricidade 10.000 10.000
Auga, IBI e outros 5.000 5.000
Correos 11.000 2.000
     
GASTOS DE FUNCIONAMENTO 594.000 287.000
Subscricións 10.000 10.000
Gastos oficina nacional, parlamentos 70.000 70.000
Desprazamentos org. e outros 10.000 10.000
Cotas e outros gastos ent. Vinc. 5.000 5.000
Fundación Galiza Sempre 30.000 30.000
Transferencia ás comarcas 407.000 100.000
Equipamento 12.000 12.000
Base datos 50.000 50.000
     
SOLDOS E SALARIOS 1.032.000 946.000
Soldos e salarios e SS 721.000 721.000
Bolsa contratación 225.000 225.000
SS e IRPF comarcas e Galiza Nova 86.000  
     
PRÉSTAMOS 118.000 118.000
Amortizacións l/p 112.000 112.000
Gastos financeiros l/p 6.000 6.000
Afíliate, faite do bloque
Anímate a dar o paso, súmate ao proxecto do BNG