parlamento galego

BNG pide desautorizar os proxectos eólicos Anduriña e Zudreiro no concello de Moraña polo impacto negativo sobre os valores culturais, turísticos e hídricos

Luís Bará
Luís Bará
Luís Bará lembrou que a  “fragamentación irregular dos proxectos” incorre en fraude de lei e demandou medidas  para garantir o patrimonio cultural, velar polas especies protexidas e os usos residencias

O portavoz de Medio Ambiente do BNG, Luís Bará lamentou que unha vez máis, o Partido popular ampare os  proxectos enerxéticos que se están a tramitar no Monte Acibal que responden a “unha lóxica depredadora e á voracidade de grandes empresas enerxéticas para obter o máximo lucro” en detrimento das persoas que viven no territorio e das expectativas e potencialidades da zona.

Estas empresas, explicou, son abandeiradas do espolio enerxético en Galiza e non buscan unha transicións xusta nin o desenvolvemento local sustentable, por iso, dende o BNG pedimos  “denegar a autorización dos proxectos eólicos Anduriña e Zudreiro promovidos pola empresa Green Capital no Monte Acibal por tratarse dun caso evidente de fragmentación irregular de proxectos e polo  forte impacto sobre os usos residenciais, valores culturais e turísticos, recursos hídricos e  ambientais da zona”.

A iniciativa defendida polo nacionalista e rexeitada polo grupo maioritario do Partido popular e a abstención do PSOE, tamén incluía desenvolver as actuacións necesarias para garantir a protección dos valores ambientais e culturais do Monte Acibal, os humidais, patrimonio cultural, hábitats e especies protexidas, zona de campeo do cabalo do monte e da tradición da Rapa das Bestas.

Luis Bará solicitou Iniciar os trámites para a inclusión das Brañas da Amil e das turbeiras do Acibal no Rexistro de Zonas Húmidas de Galiza, “paralizando de forma cautelar e preventiva todos os proxectos que poidan afectar a estes ecosistemas de transcendental importancia para a conservación da biodiversidade e  a prevención do cambio climático”.

Durante a súa intervención, o deputado nacionalista mostrou unha porción de turba para explicar como este material resulta un excelente produto para a agricultura, horticultura e silvicultura, ademais do seu emprego como substrato de cultivo.  Bará asegurou que a turba resulta necesaria para combatir o cambio climático ademais de depurar as augas residuais nos montes.

A Xunta está a tramitar os polígonos industriais eólicos Anduriña e Zudreiro,  no Monte Acibal, promovidos pola empresa Green Capital. O polígono eólico Anduriña cunha  potencia de 41.4 MW,  9 aeroxeradores de 4,6 MW e 200 m de altura, e unha poligonal que afecta aos concellos de Barro, Campo Lameiro, Moraña e Pontevedra.

O polígono eólico Zudreiro con  potencia de 23 MW,  5 aeroxeradores de 4.6 MW de 200 m de altura, e unha poligonal  afecta aos concellos de Moraña e
Campo Lameiro.

Os dous proxectos están situados na mesma zona, un a continuación do outro, comparten subestación e liña de evacuación, “polo que estamos diante dun caso claro de fragmentación irregular”.

Estes dous proxectos teñen tamén relación directa, en canto ás infraestruturas de evacuación e conexión á rede, con otros proxectos promovidos pola mesma empresa:
LMT Parque Eólico Zudreiro á Subestación Parque Eólico Anduriña, Liña de Alta Tensión Anduriña-SEC Parque Eólico Coto Aguado (Cerdedo-Cotobade). O deputado reiterou que todas infraestruturas terían un forte impacto no territorio e “deberían ser tramitadas e avaliadas conxuntamente”.

O polígono industrial eólico conformado polos proxectos Acibal, autorizado polo Consello da Xunta, Anduriña e Zudreiro “non está debidamente xustificado en
canto ao seu interese público e tería unha incidencia moi negativa “nos  usos residenciais do territorio e  núcleos de poboación da contorna, tanto na fase de construción como  de funcionamento” ademais de sobre os  hábitats, declarados de interese prioritario e interese comunitario,  nas breixeiras, matogueiras e turbeiras do Monte Acibal, e  nas Brañas da Amil.

Bará tamén sumou a afectación dos proxectos eólicos sobre a paisaxe,  patrimonio cultural cun gran número de  xacementos arqueolóxicos e a zona de campeo do cabalo de monte,” unha especie de alto interese ambiental e cultural, que cumpre unha función esencial na preservación de hábitats de interese como as breixeiras e brañas, e na prevención dos incendios”.  A xuízo do nacionalista, os hábitats veríanse fragmentados e alterados polas obras de construción dos proxectos. Ademais, tamén se referiu a celebración dos Milagres da Amil, “unha festa relixiosa e popular de grande raigame e participación masiva” que se vería afectada moi negativamente  polos eólicos.

Bará rematou a súa intervención anunciando que o BNG continuará defendendo os valores do monte Acibal e reclamando un proceso de información e participación pública, coa participación de  concellos e entidades sociais, para acordar as liñas de desenvolvemento socioeconómico e compatibilidade de usos do territorio  porque os proxectos enerxéticos que se están a tramitar, sentenciou,  “son contrarios ao desenvolvemento local sustentable”.

Afíliate, faite do bloque
Anímate a dar o paso, súmate ao proxecto do BNG