Doazóns

BNG

Quero facer unha doazón ao BNG

Outro xeito de contribuíres co proxecto do BNG é facendo unha achega económica puntual da cantidade que estimes oportuna. Só se aceptarán doazóns de persoas físicas.

Os teus datos persoais

Os teus datos de contacto

Cantidade que queres doar

Datos bancarios

Protección de datos

En cumprimento do estabelecido na lexislación correspondente de protección de datos de carácter persoal, damos conta de que ao remitirnos este formulario, os seus datos quedarán incorporados e serán tratados nos ficheiros de BNG Así mesmo, as persoas interesadas poderán solicitar a modificación ou cancelación dos mesmos enviando un correo electrónico a [email protected] ou unha carta a BNG, AVDA. RODRÍGUEZ DE VIGURI, 16 BAIXO 15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA- GALIZA.

Finalidade e lexitimación: Os seus datos serán tratados para os fins especificados no motivo de contacto e poder darlle resposta ás súas peticións ou consultas, con base legal no consentimento expreso.

Cesións: non serán cedidos a terceiros salvo obrigación legal, podendo ter acceso aos mesmos, de forma incidental, os encargados de manter a web en funcionamento.

Prazo: Os datos serán tratados durante o tempo necesario para o seu tratamento segundo as finalidades descritas, até a cancelación por parte da persoa titular dos datos ou a perda de relevancia do seu uso.

Dereitos: Informámoslle que pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos a través deste formulario de contacto ou dirixíndose á seguinte dirección de correo electrónico: [email protected]

Para máis información consulte a nosa política de privacidade

Autorizo a que Bloque Nacionalista Galego presente para o seu cobramento o cargo bancario especificado.
* Campos obrigatorios.

Outras formas de participar

Tamén podes botar unha ollada a outros xeitos de participación.

Afíliate, faite do bloque
Anímate a dar o paso, súmate ao proxecto do BNG