Tarifa única da luz no Estado? Pois non

Tarifa única da luz no Estado? Pois non

Ao fío do debate encetado pola Iniciativa Lexislativa Popular, impulsada pola CIG, sobre unha Tarifa Eléctrica Galega e medidas concretas contra a Pobreza Enerxética, o Presidente do Goberno Galego declarou, recentemente que, no Estado Español non se entendería que se pagase pola luz prezos diferentes segundo o territorio no que se viva, porén, das desigualdades en salarios, pensións, carburantes, infraestruturas, etc., non dixo nada.

Mais tampouco acerta no prezo da luz, as Leis do Sector Eléctrico, tanto a do ano 97 como a máis recente do 2013, recollen a posibilidade de suplementos territoriais, de xeito que, o recadado por impostos autonómicos á actividade eléctrica poderá cargase nun suplemento territorial ao conxunto da poboación desa Comunidade (este mesmo criterio pódese aplicar aos impostos locais).

Mesmo o Tribunal Supremo vén de obrigar á posta en vigor deses suplementos, para o ano 2013, e xa, o BOE do 26 de xaneiro deste ano, recolle unha Orde Ministerial para a súa aplicación en catro Comunidades: Castela-A Mancha, Valencia, Catalunya e A Rioxa.

No caso de Castela-A Mancha, a súa poboación deberá pagar en suplementos uns 12,3 millóns de euros, 3,9 na Comunidade Valenciana, 142.000 euros en Catalunya e 16.500 euros na Rioxa. De momento a creación destes suplementos dáse nas Comunidades sobre as que a Administración Central ten toda a información requirida, mais xa advirte que chegará a todas as Comunidades con impostos propios á actividade eléctrica.

Cumpre lembrar que no caso de Galiza hai diferentes impostos autonómicos, con diversa xustificación, e só un deles, o canon eólico, no ano 2013 supuxo 23 millóns de euros e agora, de aplicarse esta medida, teriámolos que pagar entre todos os galegos e galegas cun novo suplemento territorial da electricidade.

É evidente que onde non hai actividade eléctrica non haberá impostos autonómicos, e onde a actividade sexa moi cativa o recadado tamén serán cantidades pequenas, máis onde esta actividade ten importancia (caso de Galiza) a recadación será maior e a conclusión é fácil, rematarán pagando máis onde se produce e se exporta que onde apenas se produce e se consume.

Mais, quen dixo que non se podía pagar de xeito diferente segundo onde se vivise?, existe realmente tarifa única no Estado?, pois non.

 

Artigo publicado en Sermos Galiza (08-02-2017)

Tarifa única da luz no Estado? Pois non