O BNG pide autonomía á FEGAMP para favorecer o exercicio das competencias das entidades locais

Rexeita a incautación de fondos e bloqueo de fondos municipais, por parte do Estado, e poñer en marcha plans autonómicos e provinciais para o seu acceso

Propón  que a Deputación de Ourense e a Xunta implementen “plans únicos de subvencións” semellantes aos das  Deputacións da Coruña, Pontevedra e Lugo.

Pide facilitar os desprazamentos, entre provincias, do estudantado universitario  para recoller o material de exames

Ante  a incertidume xerada pola crise da Covid-19 e o seu impacto nas entidades locais, o BNG, a través do seu portavoz na FEGAMP, Secundino García, manifesta que a  máxima representación do municipalismo galego debe contar “con máis autonomía” a respecto doutras federacións, atendendo á realidade específica galega.

Para o representante do BNG, as entidades locais deben poder  exercer as súas competencias con cargo “aos remanentes ou superávit” e ampliar o endebedamento para afrontar os gastos.  Neste sentido, a FEGAMP  debe defender  unha “postura inequívoca”  á hora de reclamar “a derogación da Lei 2/2012 de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financieira” para afrontar os gastos e impedir que os fondos ou endebedamento dos concellos sexan utilizados por outras administracións “cargando sobre os municipios o custe de servizos que non lles corresponden e son  inasumibles economicamente”. Neste sentido, amosa o “rexeitamento da incautación ou bloqueo de fondos municipais por parte do Estado”.

A xuízo do nacionalista, a FEGAMP debe expoñer un “posicionamento claro” a respecto das medidas económicas asumibles polos concellos galegos para saír da crise sanitaria e económica. O comité de expertos que asesoran á  Xunta, explica Secundino García, trasladan a reordenación dos calendarios fiscais municipais , recomendación que debería ir acompañada de “medidas doutras administración” para garantir a liquidez das entidades locais porque “os concellos continúan atendendo obrigas como o canon de auga e a  liquidacións de centros de día e escolas infantís”.

Para o portavoz do BNG na FEGAMP, resulta “imprescindible” dotar aos concellos de “estabilidade e fiabilidade nos ingresos” e propón que a Deputación de Ourense e a Xunta implementen “plans únicos de subvencións” semellantes aos postos en marcha polas Deputación da Coruña, Pontevedra e Lugo.

Parroquias como referencia para as franxas horarias

Asemade,  a FEGAMP debe poñer enriba da mesa a necesidade de aplicar un “criterio interpretativo”, como o aplicado pola Delegación do Goberno en Asturias, que permite  non aplicar as franxas horarias en función dos núcleos delimitados con poboación inferior a 5.000 habitantes. Polo tanto, e tendo en conta que as parroquias son unha división administrativa recoñecida no propio Estatuto de Autonomía, entendemos que se debería aplicar a “entidade poboacional colectiva da parroquia como referencia”, toda vez que a norma equipara concellos con núcleos de poboación atendendo á estrutura territorial doutras partes do Estado, que absolutamente nada teñen a ver coa realidade galega, recalca o nacionalista.

Facilitar o desprazamento de estudantes universitarios

O Real Decreto sobre o  desprazamentos do estudantado que cursa  estudos fóra do domicilio habitual e  precisan recoller material para a preparación de exames nas universidades, impide a realización de  desprazamentos, mesmo  en fases nas que se permitise a mobilidade dentro das provincias. Esta medida para o portavoz do BNG na FEGAMP, “non solucionaría a situación en Galicia”, onde unha parte importante da poboación dos nosos concellos realizan os seus estudos  noutras provincias.  Cómpre urxir ao goberno do Estado a “autorizar os desprazamentos como necesarios para poder desenvolver os dereitos e os deberes do estudantado”.

Debe clarificarse publicamente, e ante a Xunta de Galicia, por parte da FEGAMP, os termos da colaboración por parte dos concellos nas tarefas do alumnado de educación infantil e primaria, porque a  competencia é exclusivamente autonómica e o feito de trasladar certas obrigas aos concellos non responde a un acordo no marco da FEGAMP.

É preciso que as entidades locais teñan acceso a  unha canle de comunicación directa  sobre as medidas para o seu coñecemento e contraste. “Non é de recibo que os Concellos teñan acceso á normativa que deben aplicar tras ser publicada no diario correspondente con poucas horas de anticipo á entrada en vigor das mesmas”.

Secundino García apela a acadar “o máximo consenso dentro do municipalismo galego” e nesta liña, propón “unha reunión telemática” acordada no comezo do mandato da Executiva da FEGAMP.

 

Afíliate, faite do bloque
Anímate a dar o paso, súmate ao proxecto do BNG