TeleBNG

Proposta do BNG para as artes escénicas no Día Internacional do Teatro

BNG avoga por unha Lei de Artes Escénicas e un Plan director con medidas para a creación, produción e distribución
Proposta do BNG para as artes escénicas no Día Internacional do Teatro