TeleBNG

Plan de choque nas residencias de maiores

RESIDENCIAS. Desde o 23 de marzo vimos propoñendo á Xunta que actúe con decisión no ámbito das residencias, cun plan de choque que salve vidas e protexa ao persoal e ás propias persoas residentes.
Plan de choque nas residencias de maiores