TELEBNG

Ana Pontón presenta as propostas do BNG para facer fronte á crise do coronavirus

O documento recolle o conxunto de propostas que o Bloque Nacionalista Galego achegou á Xunta de Galiza durante a primeira semana baixo o estado de alarma e de emerxencia sanitaria, para a súa consideración e inclusión entre as que o Goberno galego desenvolva directamente ou traslade ao Goberno central no marco da xestión da crise sanitaria e socioeconómica do coronavirus.

Elaboramos esta proposta e démoslle traslado á Xunta de Galiza por responsabilidade co noso pobo, desde a convicción de que estamos no momento de sumar e de actuar con unidade, con lealdade e con altura de miras fronte á situación adversa e complexa que o noso país enfronta.

Como é lóxico nunha realidade cambiante e inestábel como a que vivimos neste período, non se trata dun documento pechado, senón que poderá e deberá modificarse e ampliarse da man do contraste que o BNG está a facer co conxunto dos axentes sociais e económicos do noso país, aos que tamén estamos a informar da nosa proposta -que igualmente trasladamos á Xunta de Galiza- de creación dunha Mesa Galega de Axentes Sociais e Económicos.

Documento propostas https://bit.ly/2xeLXkD

Ana Pontón presenta as propostas do BNG para facer fronte á crise do coronavirus