TELEBNG

7 propostas para autónomos e autónomas.

1⃣ Eliminar a cota de autónomos.

2⃣ Axuda da Xunta de 2.000 €.

3⃣ Eliminar o alugueiro e hipotecas.

4⃣ Acceso ás axudas.

5⃣ Redución da burocracia.

6⃣ Verificar que chegue ás PEMEs a inxección de liquidez

7⃣ Atrasos dos prazos de Facenda.

7 propostas para autónomos e autónomas.