Ferrocarril
Novas
O BNG exixe que non se elimine o “tren hotel” que une a Galiza con Madrid e Barcelona

O BNG exixe que non se elimine o “tren hotel” que une a Galiza con Madrid e Barcelona

Néstor Rego denuncia que o Goberno español está a empregar a crise do coronavirus como escusa neste momento para seguir profundando no proceso de desmantelamento dos servizos ferroviarios.

A deputada Noa Presas salientou que a defensa dos servizos ferroviarios será clave no cambio político a partir de 12 de xullo para pór punto final ao goberno de Feixóo que leva once anos calado e permitindo que pechen estacións de ferrocarril, supresións nas liñas e mesmo a redución nos horarios.

Ler novas
Novas
O BNG denuncia a viaxe de 11 horas a que se enfrontan os pasaxeiros e pasaxeiras do tren Vigo-Bilbo

O BNG denuncia a viaxe de 11 horas a que se enfrontan os pasaxeiros e pasaxeiras do tren Vigo-Bilbo

Néstor Rego destaca que a obrigada retirada de varios trens por detección de amianto, sen que foran repostos, como a escaseza de maquinistas, o que supón graves atrasos nas saídas.

O BNG vén de denunciar con anterioridade que a rede ferroviaria galega carece de interconexións adecuadas entre as principais cidades como é o caso de Vigo e Ourense, cunha vía que necesita ser modernizada, onde a planificación ferroviaria orientase principalmente cara Madrid.

Ler novas
Novas
O BNG denuncia o perigo que se deriva da situación de abandono nas infraestruturas da liña FEVE

O BNG denuncia o perigo que se deriva da situación de abandono nas infraestruturas da liña FEVE

O BNG móstrase preocupado ante o abandono nas infraestruturas, dando lugar a varios accidentes –o último, rexistrado a noite do 19 ao 20 de febreiro- con persoas feridas.

Néstor Rego rexistrou no Congreso varias preguntas para que o Goberno central dea explicacións da situación na que se atopa a liña de ferrocarril Ferrol-Ribadeo.

O BNG exixe as inversións necesarias para resolver esta situación e facer que a liña opere en condicións de calidade e seguridade.

Ler novas