Opinión: Luís Bará Torres

Centenario do nacionalismo galego

Nós nomeámonos, de hoxe para sempre, nacionalistas galegos, xa que a verba "rexionalismo" non recolle todas as aspiracións nin encerra toda a intensidade dos nosos problemas. Con este limiar...

Populocalismo

O centralismo fixo moito mal ao noso país. Xa o deixou claro Celso Emilio: Nunca virá de fóra remedio ou esperanza. No goberno, na política, na cultura, na identidade, as visións centralistas...

Feminización da política

A política constrúe moitas veces falsos consensos, apariencias de acordos sobre os que semella haber coincidencias e asentimento case xeral. Nos últimos tempos, as chamadas “políticas de xénero”...

ENCE, política forestal e portas xiratorias

Manifestación contra ENCE
A prórroga por 60 anos da concesión de ENCE nas marismas de Lourizán foi unha decisión política do goberno Rajoy tomada en xaneiro de 2016, pola porta de atrás e con moitas zonas escuras. Trátase...

Terra minada

Mina NON
Galiza sofre un modelo económico de explotación e espolio dos seus recursos naturais, de extracción de materias primas que son abondosas na nosa Terra e que son obxecto da cobiza de empresas...

A estratexia do medo

Estamos nun tempo de urxencias, de emerxencias. No social coas consecuencias dunha crise que foi a escusa para un xigantesco axuste de contas e un desigual reparto da riqueza: a regresión de...

A batalla de Rande

foto 2
Durante moito tempo pensouse que o tesouro de Rande estaba no fondo das augas da enseada de San Simón. A súa procura deu lugar a múltiples expedicións de rescate e a...