Opinión: Amador Turnes Núñez

Vertedoiro de Lousame vs as 3Rs

Visita da portavoz nacional do BNG ao futuro vertedorio de Lousame
A Empresa Gestora de Residuos del Noroeste SL (anteriormente denominada STAFF MEDIOAMBIENTE XXI SL) presentou un proxecto (clave de expediente 2015-IPPC-I-82) para instalar o “Centro de...