Imprimir

Orzamento ano 2019

BNG - Bloque Nacionalista Galego | 10 de febreiro de 2020

INGRESOS


 
NACIONAL E COMARCAS NACIONAL

 
   
TOTAL INGRESOS 1.400.000,00 960.000,00

 
   
INGRESOS PROPIOS 864.000,00 444.000,00
  COTAS 400.000,00 180.000,00
  CARGOS PÚBLICOS NACIONAIS 164.000,00 164.000,00
  20% CARGOS PÚBLICOS COMARCAIS 100.000,00 100.000,00
  DOAZONS COMARCAIS 200.000,00  
       
SUBVENCIÓNS 494.000,00 494.000,00
  SUBV. XUNTA 172.000,00 172.000,00
  SUBV. PARLAMENTO GALEGO 322.000,00 322.000,00
       
OUTROS INGRESOS 42.000,00 22.000,00
  LOTARIA 40.000,00 20.000,00
  OUTROS INGRESOS 2.000,00 2.000,00

Gastos

   
NACIONAL E COMARCAS
NACIONAL
       
TOTAL GASTOS   1.400.000,00 960.000,00
       
SERVIZOS EXTERIORES   64.500,00 39.500,00
  ALUGUEIROS 30.000,00 10.000,00
  REPARACIÓNS E CONSERVACIÓNS 1.000,00 1.000,00
  PROFESIONAIS INDEPENDENTES 25.000,00 20.000,00
  PRIMAS SEGUROS 1.500,00 1.500,00
  SERVIZOS BANCARIOS 7.000,00 7.000,00
       
PUBLICIDADE E PROPAGANDA   49.500,00 49.500,00
  CAMPAÑAS 49.500,00 49.500,00
       
SUMINISTROS   88.000,00 30.000,00
  TF. FIXO 50.000,00 14.000,00
  TF. MÓBIL 15.000,00 7.000,00
  MENSAXERÍA 5.000,00 500,00
  ELECTRICIDADE 7.000,00 7.000,00
  AUGA E OUTROS 1.000,00 1.000,00
  CORREOS 10.000,00 500,00
       
OUTROS SERVIZOS   326.000,00 89.000,00
  SUBSCRICIÓNS 10.000,00 10.000,00
  GASTOS OFICINA NACIONAL 30.000,00 30.000,00
  GASTOS OF. PARLAMENTO 2.000,00 2.000,00
  DESPRAZAMENTOS ORG. E OUTROS 10.000,00 10.000,00
  COMPROMISOS INTERNACIONAIS 21.000,00 21.000,00
  FUNDACIÓN GALIZA SEMPRE 16.000,00 16.000,00
  TRANSF. AS COMARCAS/aport. Campañas 237.000,00 0,00
       
       
GASTOS DE PERSOAL   555.000,00 435.000,00
  SOLDOS E SALARIOS E S.S. 435.000,00 435.000,00
  S.S. E IRPF COMARCAS E GALIZA NOVA 120.000,00 0,00
       
DÉBEDA   317.000,00 317.000,00
  AMORTIZACIÓNS L/P 289.000,00 289.000,00
  GASTOS FINANCEIROS L/P 28.000,00 28.000,00
Podes ver este artigo na próxima dirección /articulo/transparencia/orzamento-ano-2019/20200210141335026519.html


© 2020 BNG - Bloque Nacionalista Galego

Bloque Nacionalista Galego
Avda. Rodríguez de Viguri, 16 baixo
15703 Santiago de Compostela
GALIZA
CIF: G32014003
Correo: [email protected]
Teléfono: 981555850

facebook twitter youtube whatsapp telegram instagram flickr