Informe de fiscalización do Tribunal de Contas exercicio de 2013

Informe de fiscalización do Tribunal de Contas exercicio de 2013

Atendendo a legalidade vixente a seguir podes descargar o informde de fiscalización dos estados contábeis dos partidos políticos e das aportacións percibidas polas fundacións e asociacións vinculadas organicamente, exercicio de 2013.

DESCARGAR DOCUMENTO.

Informe de fiscalización do Tribunal de Contas exercicio de 2013