BNG reclama aumentar e actualizar a oferta formativa do Instituto Social da Mariña

Néstor Rego
Néstor Rego
Néstor Rego reclama unha nova prórroga para as persoas que non puideron realizar os cursos de suficiencia ou de formación sanitaria imprescindibles para seguir traballando a bordo, por non existir unha suficiente oferta pública ou por terse cancelado o que realizarían.
BNG reclama aumentar e actualizar a oferta formativa do Instituto Social da Mariña

BNG rexistra no Congreso iniciativas para demandar ao Instituto Social da Mariña que facilite a realización de cursos de mantemento de competencias e garanta que se poidan cursar en centros públicos. Así mesmo, o deputado nacionalista reclama o aumento da oferta e que se poda compatibilizar a realización da formación co traballo, evitando que se perdan xornadas no mar.

Despois da última reforma do Convenio Internacional sobre as Normas de Formación, Titulación e Garda para a xente do mar en 2012, pasou a exixirse de maneira obrigatoria a actualización de determinados certificados como os de suficiencia ou os de formación sanitaria e primeiros auxilios, establecéndose un período de implantación até 2017,

Estas formacións impártese nos centros do Instituto Social da Mariña mais este organismo aínda non aumentou o número de prazas e cursos para dar solución á demanda e facilitar, desta maneira, as renovacións. En 2020 caducaban os certificados expedidos en 2015 mais a reducida oferta e a pandemia paralizaron os cursos por completo. A pesar de que o ISM prorrogara a validez dos certificados, nun intento de dar marxe á renovación, en 2021 a situación empeorou chegando a suspenderse varios cursos alegando que non atopa profesionais que os poidan impartir.

“É inadmisíbel que a Administración do Estado non sexa capaz de solucionar o problema e exixa aos traballadores que realicen os cursos en centros privados se queren seguir traballando” recrimina o deputado do BNG. Estes centros supoñen prezos elevados que dificultan a moitos mariñeiros realizalos. Ademais as cancelacións dos poucos cursos que convoca o ISM prodúcense, a maioría das veces, a poucos días da data de comezo, polo que os mariñeiros que quedaron en terra para acudir aos mesmos “padecen un trastorno intolerábel” que perden a marea e deben agardar por unha nova convocatoria.

Neste sentido, a organización frentista reclama unha nova prórroga para as persoas que non puidesen realizar o cursos, sobre todo o de suficiencia e da formación sanitaria, por non existir unha suficiente oferta pública ou por terse cancelado o que realizarían. “O ISM ten que aumentar a oferta e mellorar a xestión dos cursos, así como facilitar fórmulas que permitan compatibilizar o acceso á formación coa continuidade da actividade laboral” destaca Néstor Rego.

Así mesmo, urxe retomar a contratación directa tal e como puxo de manifesto no seu informe o Tribunal de Contas que destacaba que a externalización dos cursos supuxo un encarecemento ao tempo se reducía a súa calidade, pois implicou gastar o dobre de recursos ao tempo que se constatou un descenso de cursos impartidos e o aumento de cursos cancelados.

“As persoas que traballan no mar non poden ver restrinxido o acceso a unha formación que se lles exixe de maneira obrigatoria. A Administración pública e o ISM deben facilitar o acceso aos cursos a través dun aumento da oferta e o número de prazas e que estes sexan compatíbeis coas xornadas laborais” defende Néstor Rego. Para o deputado nacionalista non pode descargarse a responsabilidade nas persoas traballadoras e exixirlles que acudan a centros privados, perdan días de traballo e asuman o custo económico e laboral que isto supón.

BNG reclama aumentar e actualizar a oferta formativa do Instituto Social da Mariña