CONGRESO

BNG reclama ao Goberno do Estado rexeitar o macroproxecto eólico do Alto dos Borrallos

Néstor Rego
Néstor Rego

Néstor Rego urxe ao MITECO a respectar as competencias da Xunta de Galiza e a elaborar conxuntamente unha Planificación Eólica con criterios de racionalidade e equilibrio.

Alerta do impacto medioambiental, patrimonial e cultural que suporá a instalación deste tipo de parques fragmentados intencionadamente e de maneira fraudulenta.

BNG reclama ao Goberno do Estado rexeitar o macroproxecto eólico do Alto dos Borrallos

O deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, rexistra iniciativas no Congreso para instar ao Goberno do Estado a rexeitar o Estudo de Impacto Ambiental e denegar a autorización para a construción do macro proxecto eólico do Alto dos Borrallos. Así mesmo, reitera a necesidade de paralizar todos os proxectos eólicos en tramitación para realizar, en colaboración coa Xunta de Galiza, un plan de eólico adecuado e coordinado asentado en criterios de proporcionalidade, racionalidade e equilibrio.

A finais de maio sometíase a información pública o estudo de impacto ambiental e a solicitude de Autorización Administrativa previa do Parque Eólico de Alto dos Borrallos de 67,5 MW, así como a súa infraestrutura de evacuación que afectaría aos concellos de Curtis e Sobrado, en Coruña, e o de Friol en Lugo. Este proxecto, encabezado pola multinacional Iberdrola, pretende instalar 15 aeroxeradores e asentar unha subestación na localidade de Sobrado e outra en Ordes. Así mesmo, as liñas de Alta Tensión atravesarían os municipios de Sobrado, Vilasantar, Mesía, Oza-Cesuras, Abegondo, Carral e Ordes.

“A autorización para a instalación deste parque eólico e toda a súa estrutura auxiliar hai que valorala de forma conxunta co resto de parques eólicos que se promoven nas zonas limítrofes” explica o deputado nacionalista. Na súa maioría, estes proxectos son solicitados pola mesma empresa: o parque eólico de Pedrabante, o de Berdoias, Pena do Corvo “que afectarían directamente a máis de dez concellos”. A todos estes “deben sumárselle as súas respectivas estruturas auxiliares que supón unha extensión de quilómetros e quilómetros de Liñas de Alta Tensión”.

Para a formación nacionalista é evidente que “ao non valorarse conxuntamente xérase unha clara desorde e unha falta de planificación, que dá como resultado a  superposición de distintos proxectos parques eólicos na contorna do Parque Eólico Alto dous  Borrallos”. Esta división ou fragmentación “é intencionada e que pretende ocultar a  interdependencia entre todos os parques eólicos nomeados É evidente que esta fragmentación é claramente fraudulenta, pois supón a presentación dun Estudo de Impacto Ambiental individual en cada un dos seis parques, evitando unha avaliación global do conxunto do proxecto e das garantías que han de exixírselle”.

Por este motivo o deputado do BNG reclama ao Goberno do Estado a rexeitar a autorización para a construción do Parque Eólico Alto dous  Borrallos pola súa incompatibilidade co mantemento dos valores ambientais, patrimoniais, socioeconómicos e paisaxísticos do territorio no que se vai a implantar. A construción do parque eólico afectará necesariamente a varios dos puntos de captación de auga para o abastecemento humano que existen na zona, con todo, no estudo só se fai referencia a dúas deles, o que evidencia como se falsea a realidade.

Terá, ademais, un grave impacto sobre a fauna e a flora. “Na zona onde se pretende instalar o Parque eólico está documentada a existencia de numerosas especies incluídas nos Catálogos estatal e galego de Especies Ameazadas, afectando especialmente as aves” enfatiza Rego. Dous das especies de aves que verán como se pon en grave perigo o seu hábitat son o “ Circus  cyaneus” e o “ Circus  pygargus”, afectados polas pas do aeroxeradores mais, sobre todo, pola súa característica  nidificación, que se realiza no chan, directamente destruída pola execución das obras do parque.

“Non pode ignorarse tampouco a grave afectación ao patrimonio artístico, patrimonial e cultural que supoñerá a instalación do  PE Alto dous  Borrallos” subliña. Existen importantes elementos patrimoniais e protexidos como Bens de Interese Cultural como son a Igrexa de Santa María de Mezonzo, o Mosteiro de Sobrado, o dolmen de Ou Forno dos Mouros en Toques, a Torre de  Miraz en Friol ou a Fortaleza de San Paio.

Contra o boom eólico e o espolio na Galiza

Por outra banda, Néstor Rego urxe o executivo estatal a paralizar todos os proxectos eólicos en tramitación actualmente para, en colaboración coa Xunta de Galiza e respectando as súas competencias propias nesta materia, realizar unha valoración conxunta do desenvolvemento eólico para unha planificación adecuada e coordinada do mesmo. “Xunta e Goberno teñen que elaborar unha Planificación Eólica conxunta asentada en criterios de proporcionalidade, racionalidade e equilibrio, que protexa o patrimonio natural e cultural respectando o desenvolvemento e mantemento de actividades de aproveitamento agrícola e forestal” conclúe o deputado nacionalista.

 

BNG reclama ao Goberno do Estado rexeitar o macroproxecto eólico do Alto dos Borrallos