CONGRESO

BNG insta o Goberno a recoñecer a incapacidade total do persoal do sector da pedra diagnosticado de silicose

Néstor Rego
Néstor Rego
Néstor Rego destacou que a silicose de primeiro grao non se considera enfermidade profesional e non supón o recoñecemento dunha incapacidade permanente, o que obriga aos traballadores e traballadoras a permanecer na empresa.
BNG insta o Goberno a recoñecer a incapacidade total do persoal do sector da pedra diagnosticado de silicose

O Bloque Nacionalista Galego insta o Goberno español a adoptar as medidas necesarias para dar solución aos problemas do sector da extracción e transformación da pedra como granito e lousa, principalmente. Néstor Rego destacou a necesidade de recoñecer a situación de incapacidade total das persoas traballadoras neste sector que están diagnosticadas de silicose de primeiro grao e que non poden acceder a outro posto de traballo exento de risco de exposición á inhalación de po silicótico dentro da mesma empresa.

Segundo a regulación vixente, -explica o deputado nacionalista- a silicose de primeiro grao “non se considera enfermidade profesional pola que se determine o recoñecemento dunha Incapacidade Permanente”. Con todo, o traballador tampouco pode continuar traballando no seu posto, polo que “debe ser trasladado a outro dentro da mesma empresa para evitar a progresión da enfermidade, é dicir, a un posto no que non exista o risco de inhalación”. O que dificilmente pode suceder nunha empresa dedicada á extracción ou transformación de granito ou lousa, onde non existen postos de traballo non expostos ao po.

“Resulta evidente que os traballadores das canteiras de pedra e da lousa están sometidos a un tipo de actividade profesional que en moitos casos deriva nunha enfermidade de orixe laboral, debido á inhalación de altas porcentaxes de sílice” destacou Rego. Os estudos demostran a gran incidencia de silicose entre estes operarios e operarias, aínda que non é a única enfermidade profesional relacionada directamente coa súa actividade. Constatouse desde os primeiros informes respecto diso iniciados en 2002 en que se pode ver unha gran incidencia de redución de audición, polo que a xordeira é tamén unha enfermidade de gran incidencia e de orixe profesional.

Por outra banda, outro problema que afecta o sector que afecta o sector da extracción da pedra é o do tempo de cotización necesario para o acceso á xubilación, pois non se lles aplica aos traballadores e traballadoras non se lles aplica ningún tipo de coeficiente redutor coma se fai na minería interior. Neste sentido, a formación nacionalista demanda ao Goberno dar as instrucións necesarias á Seguridade Social para que, mentres non se lexisle no sentido indicado, varíe o seu criterio actual para que se recoñeza o dereito á aplicación dos coeficientes redutores ás persoas traballadoras das empresas de extracción e transformación da pedra. Neste sentido, xa en 2009 aprobábase no Congreso dos Deputados, a instancia do BNG unha Proposición non de Lei por unanimidade na que se instaba ao goberno á asignación de coeficientes redutores da idade de xubilación aos traballadores do sector, con todo, máis de 10 anos despois non se fixo nada neste sentido.

Néstor Rego lembrou que nas publicacións do Instituto Nacional de Silicose “pode apreciarse claramente o aumento progresivo dos casos de silicoses en Galiza, que pasou de representar o 25,37% dos casos de silicoses do Estado para ter no 2017 o 47,5%”. No informe referido ao 2019, Galiza conta co 42% de afectados cun total de 92 casos do total de 219 no conxunto do Estado. En 2019 dos 92 casos detectados en Galiza, 67 son de persoas traballadoras en activo e 25 de pensionistas, que no seu maior parte proceden do sector da lousa, seguidos polo do granito e as marmorerías. 

BNG insta o Goberno a recoñecer a incapacidade total do persoal do sector da pedra diagnosticado de silicose