IMAXES

Eleccións Municipais e Europeas 2019

Imaxes dos actos públicos do BNG durante a campaña das eleccións Municipais e Europeas de 2019

Eleccións Municipais e Europeas 2019